Ik wil een inbraak melden

Ik wil een inbraak melden Rochdale voert uit
Inbraakschade  
• ik heb schade aan mijn woningtoegangsdeur / het slot / aan het raam / aan het kozijn ja
• ik heb schade aan mijn balkon- / bergings- / schuurdeur ja
• ik heb schade aan de antiinbraakstrip (aangebracht door Rochdale) ja
• ik heb schade aan mijn zelf aangebrachte slot / inbraakbeveiliging nee
• er is schade aan de algemene toegangs- / galerij- / box- / bergingsdeur ja


Wat moet ik doen als bij mij ingebroken is?
> Bij inbraak, ook een poging daartoe, dient u altijd aangifte te doen bij de Politie.
> De politie zorgt middels een aannemer voor aanbrengen noodmaatregelen voor het afsluiten van de woning.
> U krijgt de rekening hiervan, maar die kunt u naar Rochdale opsturen zodat wij die kunnen betalen.
> Vervolgens dient u het aangifteformulier af te geven bij Rochdale.
> Rochdale voert na ontvangst van het aangifteformulier herstelwerkzaamheden uit (met uitzondering van zelf aangebrachte sloten en inbraakbeveiliging).

Is er een inval door de politie geweest, of heeft de politie uw deur geforceerd om binnen te komen bij onwel worden? Klik op de link ''Ik wil een inval door de politie melden''.


Let op: dit is een keuzescherm en kan niet worden overgenomen als antwoord.<o:p></o:p> 

Ik wil een inbraak melden

   

Hoofd-item: Schade

Aanspreekpunt

Afhandeling

Rochdale voert alleen de volgende reparaties na inbraak of vandalisme uit:

 • schade aan woningtoegangsdeur/binnendeur/slot/raam/kozijn
 • schade aan balkon-, bergings- of schuurdeur
 • schade aan anti-inbraakstrip (mits geplaatst door Rochdale)
 • schade aan algemene toegangs-, galerij-, box- of bergingsdeur
 • schade aan de brievenbus in de algemene ruimte

Overige reparaties

Deze voeren we alleen uit als ze onder het Onderhoudsabonnement of ons Onderhouds-ABC vallen. Volg hiervoor de Beslisboom.


Wat de huurder moet doen na een inbraak(poging):

 • Noodvoorziening:
  • Politie zorgt voor noodmaatregelen voor het afsluiten van de woning. Huurder krijgt de rekening, maar kan die naar Rochdale sturen, zodat wij die betalen.
  • Politie regelt geen noodvoorziening. KDV maakt via de Beslisboom een reparatieverzoek aan voor een noodvoorziening.
  • Huurder doet bij een individuele deur altijd aangifte bij de Politie, ook bij een poging tot inbraak. Bij algemene deuren is dit niet nodig.
 • Herstelwerkzaamheden
  • Het volledige herstel van de deur gebeurt altijd pas na ontvangst van het aangifteformulier. Dit reparatieverzoek mag worden aangemaakt als spoedbon.
 • Het aangifteformulier (= proces verbaal) kan huurder:
  • afgeven aan de Receptie
  • sturen naar inforochdalenl ter attentie van De Opzichter
  • sturen naar Woningstichting Rochdale, Postbus 56659, 1040 AR Amsterdam ter attentie van De Opzichter

Als de huurder na een spoedbon niet binnen 5 werkdagen een aangifte kan overhandigen/sturen, dan zullen de kosten in rekening worden gebracht bij de huurder, omdat deze dan niet kan aantonen dat de schade niet door zichzelf is aangebracht.


Met Rochdale voert geen reparatie uit aan zelf aangebrachte sloten en inbraakbeveiliging

Deze reparaties zijn voor de huurder zelf.


Gaat het om een inval door de Politie, of heeft de Politie de deur geforceerd om binnen te komen vanwege iemand die onwel is geworden?

Ga dan naar het Kennisitem Ik wil een inval door de Politie melden.


 

KDV

Wanneer spoed?

 • de woning is niet afsluitbaar (d.w.z. van buiten te openen)
  • Kan het nachtslot erop als de huurder binnen is? Dan is het geen spoed.
 • de woning heeft beperkte toegang (bijvoorbeeld de WTD is niet meer te gebruiken)
 • de berging is niet afsluitbaar en huurder kan waardevolle spullen niet ergens anders onderbrengen

Doorbellen aan de Planning en doorverbinden op onderwerp.

Let op:

De spoedmelding kan alleen worden uitgevoerd nadat de Politie het sporenonderzoek heeft afgerond.


BOG

In onze bijzondere bepalingen is opgenomen in paragraaf 14.5 dat alle braakschade voor huurder zelf is. Men kan de eigen verzekering aanspreken.

Je mag wel een bon maken voor een noodvoorziening.


VvE

Maak een opdracht aan via de Beslisboom. Deze routeert naar Hersteldirect of andere juiste afhandelaar.

Let op:

Dit betreft ook de WTD, balkon- en tuindeur om de woning in te komen; niet de tuinhek- of schuurdeur.


VvE Twinns

Volg alleen bij inbraakschade aan dragende muren, vloer en het plafond de onderstaande procedure:

 • Bel AON (0800 026 0013) o.v.v. polisnummer B0100081000-10 en geef de gegevens van de huurder door

Let op:

In tegenstelling tot andere VvE's: bij inbraakschade in de woning gaat dit niet via de VvE. Volg dan de reguliere procedure.


Werkwijze Tobias bij inbraakschade/vandalisme:

Reparatieverzoek aanmaken op oorzaakcode inbraak/vandalisme.


AVG

Persoonsgegevens verstrekken?

 • Afhandeling in de 1e lijn
  Aan huurder stel je 2 controlevragen.
 • Doorverbinden naar 2e lijn
  Stel altijd 3 controlevragen aan huurder.

Welke controlevragen stel je aan huurder:

 • Geboortedatum
 • Bonnummer
 • Rekeningnummer (laatste 4 cijfers)
 • Huurprijs (tot voor de komma)
 • Ingangsdatum contract (tot op de maand)
 • Contractnummer

Overige klanten of andere verwerkingshandelingen?

Check het privacyprotocol

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antwoord overnemen in AX

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden