Antwoorden op vragen tijdens live chat Webinar Schuldpreventie

Tijdens het webinar op donderdag 29 oktober konden kijkers vragen stellen via de live chat. Een deel van de vragen is tijdens het webinar voorgelegd aan de sprekers. Hieronder een overzicht van de selectie vragen die niet aan bod zijn gekomen en die wij vanuit Rochdale kunnen beantwoorden. Je kunt het Webinar online terug kijken via deze link. 

Wordt tijdens het budgetgesprek ook iets als een tweede rekening (of een vaste lasten rekening) benoemd? Als niet, wat is dan de reden?

Onze reactie: Bij de pilot ‘budget op maat’ wordt zeker breder gekeken dan alleen naar toeslagen. Wij kijken ook naar voorzieningen, minima-regelingen, etc. Zowel lokaal als landelijk. 

Dat verschil van 15.000 op 30.000 landelijk , voor mij nieuws verdient bredere aandacht en hoe dat bereikt is.

Onze reactie: Lees hiervoor onder andere het interview tussen Roeland van der Geuns en Hester van Buren. Klik hier om het volledig interview te lezen  

Over hoe we kijken naar dit probleem, aan de wethouder een vraag. Kijken we niet nog te veel naar de hulpverlening als iets voor “arme mensen” - waar geen mens zich mee wilt identificeren? We kunnen “vroegsignaleren” bijvoorbeeld ook zien als de “marketing van schuldhulpverlening” zodat mensen niet de drempel over getrokken hoeven te worden (zoals nu het geval is mbt vroegsignaleren). Bijvoorbeeld: waarom is schuldhulpverlening überhaupt de naam van het beestje? De Bijenkorf probeert mensen ook niet binnen te lokken door te roepen dat ze nu wel erg rare schoenen aan hebben en dat ze ze “helpen” betere schoenen te vinden. Het gaat om de droom verkopen! Je kan het “gratis financieel advies” dat je vanuit de gemeente krijgt echt een stuk aantrekkelijker maken. Daar kan Rochdale vervolgens ook veel fijner warm overdragen. Zodat het voelt voor alle mensen, en niet alleen voor “arme”. Want een mens in armoede is nog geen “arm mens”.

Onze reactie: Eens, daarom benoemen we het ook een gratis budget gesprek én energie advies gesprek. Het woord 'schuld' komt daarin bewust niet voor. Het gesprek is heel positief en wordt ook zo ervaren door de mensen die deze gesprekken hebben gehad. Mensen reageren dat ze er veel aan hebben gehad. Ook mensen die niet krap zitten.

Hoe ziet zo’n gesprek er in de praktijk uit bij verhuur/ huurder? is het alleen het aanbieden? of wordt er ook een en ander uitgevraagd?

Onze reactie: Het is een combinatie van beide. Een gesprek op maat. Lees hier ons nieuwsartikel over de pilot voor meer informatie. In dit artikel staan ook links naar de projectpagina's van de drie maatschappelijke dienstverleners. Of bekijk deze flyer voor meer informatie over de budget op maat gesprekken.

Gaat Corona nog iets betekenen? Krijgen we daardoor een andere groep schuldenaren?

Onze reactie: Dit is aan de orde geweest tijdens het webinar. Hierover spraken Roeland van der Geuns en Hester van Buren ook eerder, lees dit terug op: https://www.rochdale.nl/over-ons/nieuws-publicaties/nieuwsarchief/niet-alleen-het-systeem-moet-veranderen-ook-de-mensen-die-erin-werken

Wat ik hier hoor lijkt veel op de VoorzieningenWijzer. Geen budgetbeheer, maar wel onafhankelijk. Is na de mogelijkheid gekeken om dit instrument in te zetten?

Onze reactie: Hier zijn we inderdaad mee bekend. Omdat budget- en energiegesprekken al bestaand aanbod zijn bij de maatschappelijke dienstverleners, hebben we er voor gekozen om deze te gebruiken.

Welke rol zou 'De Voorzieningenwijzer' kunnen hebben omdat zij verder kijken dan alleen toeslagen? Breed kijkend of gebruik wordt gemaakt van alle voorzieningen (ook lokaal)?

Onze reactie: Bij de pilot ‘budget op maat’ wordt zeker breder gekeken dan alleen naar toeslagen. En dus ook naar voorzieningen, minima-regelingen, etc. Zowel lokaal als landelijk. 

Is het juridisch niet anders in te richten, zodat het een onderdeel van de toetsing tot en met tekenen huurcontract is?

Onze reactie: Dat zou wellicht kunnen, maar wij hebben er nu bewust voor gekozen de keuze bij de huurder te laten. Wel bieden we het zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk aan.

Wat zijn de resultaten van de pilot met het budgetgesprek tot nu toe? Welk percentage neemt het aanbod voor zo'n gesprek aan?

Onze reactie: Dit percentage ligt tussen de 10 en 20%.

Je moet meer hetzelfde doen bij de corporaties, zorgen dat er een identiteit in aanpak van problemen ontstaat! ongeacht waar je woont je wordt door elke corporatie hetzelfde benaderd

Onze reactie: We werken veel en graag samen met andere corporaties in onze regio aan een uniforme werkwijze.

Moeten we niet de drempel verlagen in plaats van mensen over de drempel heen te trekken? Dus schuldhulpverlening meer framen als “gratis financieel advies” in plaats van SCHULD-HULP-verlening (wat echt voor “arme” mensen is)

Onze reactie: Dat klopt. Daarom framen we het ook als gratis budget gesprek én energie adviesgesprek. Het woord 'schuld' komt daarin bewust niet voor. Het gesprek is heel positief. Dit wordt ook zo ervaren door de mensen die deze gesprekken hebben gehad.

Aan allen: juist huurders die het financieel lastig hebben, kunnen een budgetgesprek uit angst/schaamte weigeren. Hoe wordt hier mee om gegaan? Denk daarbij aan de sociale migranten.

Onze reactie: Het gesprek wordt daarom laagdrempelig aan alle huurders aangeboden; ieder kan hier baat bij hebben. We benoemen het positief, niet als schuldhulpverlening. Om schaamte waar mogelijk voor te zijn.

  Deel deze pagina

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden