Andere vragen over zonnepanelen

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor zonnepanelen?

Als het dak geschikt is en er geen plannen zijn voor de vervanging van het dak, dan kan het bij elke eengezinswoning. Bij appartementen (flats) pakt Rochdale het zelf aan als het gebouw geschikt is. U hoort dan vanzelf van ons. We leggen het u graag beter uit als u contact met ons opneemt.

Wat moet ik zelf regelen en wat doen jullie?

  • Wij plaatsen de panelen en omvormer, en sluiten ze aan op uw meterkast.
  • Wij zorgen voor onderhoud bij storingen (of vervanging als dat nodig is).
  • Wij regelen dat de gebruiksvergoeding bij uw servicekosten wordt opgeteld (u past zelf de huurprijs aan als u geen automatische incasso heeft bij ons).

Hoeveel panelen komen er op mijn dak?

Bij een eengezinswoning zes panelen en bij een portiekwoning of flat drie per woning. Als er minder ruimte is (door bijvoorbeeld een dakraam of schoorsteen) dan stemt de leverancier of Rochdale dat met u af.

Kan ik ook meer of minder panelen krijgen?

Nee dit kan niet. Dit aantal is afgestemd op de energievraag overdag van een gemiddeld huishouden in uw type woning. Als wij minder panelen neerleggen, is de verhouding tussen kosten en opbrengst nadelig voor u. Als wij meer panelen per woning neerleggen (als dat zou passen) is de kans groot dat u meer gaat terugleveren aan het netwerk dan u verbruikt. Daar is nu nog een vergoeding voor (van uw energieleverancier), maar die wordt tussen 2023 en 2030 stapsgewijs afgebouwd. 

Hoeveel energie wekken de panelen gemiddeld op?

Het type zonnepaneel dat wij plaatsen levert per stuk ongeveer 300 kilowatt per jaar op.  Op energieverbruiksmanagers.nl vindt u verschillende mogelijkheden om uw verbruik en teruglevering te bekijken. Deze website staat geheel los van Rochdale of de leverancier van de zonnepanelen.

Wat kosten de zonnepanelen?

  • Eengezinswoning: € 24,60,- per maand voor 6 panelen.
  • Portiekwoning of flat: € 12,30 per maand voor 3 panelen.

Let op! Als u in een renovatie- of verduurzamingsproject zit, kan het zijn dat in dat project een andere prijs of aantal is gevraagd. Huurders van buiten dat project kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Gebruiksvergoeding
Het genoemde bedrag wordt als ‘gebruiksvergoeding’ bij uw servicekosten wordt opgeteld. U betaalt voor plaatsing en gebruik van de zonnepanelen (incl. omvormer) en het onderhoud.

Betaalt u de huur en servicekosten via een automatische incasso? Dan hoeft u zelf niets te doen; het nieuwe bedrag wordt vanzelf afgeschreven. Maakt u de huur altijd zelf over, pas dan het bedrag op tijd aan naar het nieuwe bedrag.

Wanneer worden de zonnepanelen geplaatst?

Eerst komen wij bij u thuis om de plaats van de panelen, omvormer en leidingwerk te bespreken. Als u daarmee akkoord gaat, plannen wij de werkzaamheden met u in.

Wat voor type zonnepanelen zijn het?

Wij plaatsen de volledig mat-zwarte panelen, vanwege het strakke uiterlijk. Ze leveren ook iets meer op dan het blauwe type en weerkaatsen bijna geen zonlicht. 

Maakt Rochdale de panelen schoon?

Ja, dat hoort bij het onderhoud. Maar het is bijna nooit nodig vanwege een slimme coating waar geen vuil op blijft plakken; na een regenbui zijn de panelen vanzelf weer schoon!

Valt er genoeg zon op mijn dak?

Onze adviseur kiest de plek op uw dak waar de panelen het gunstigst liggen. Daarbij houden we rekening met alles wat schaduw werpt op het dak. Vangt uw dak niet lang genoeg zon per dag? Dan is de opbrengst niet voldoende en plaatsen we geen panelen. We gaan, bijvoorbeeld, geen bomen kappen voor zonnepanelen. U kunt zelf alvast kijken of uw dak gunstig ligt op de zonatlas

Hoe lopen de elektraleidingen vanaf het dak naar de meterkast?

Per woning kijken de vakmannen hoe de bedrading gaat lopen. Bij voorkeur binnendoor. Als het niet anders kan, dan buitenom met een bescherming tegen beschadigingen en water.

Is de meterkast geschikt voor zonnepanelen?

Dat hangt van uw meterkast af; er moet misschien een groep bij of moet er een digitale elektrameter komen Wij bespreken dit met u tijdens het huisbezoek.
Blijkt dat u een nieuwe meter nodig heeft? Dan moet u die aanvragen bij Liander. Wij kunnen de panelen al wel plaatsen, maar pas aansluiten nadat de nieuwe meter er is.

Let op! De nieuwe elektrameter moet digitaal zijn; ‘op afstand uitleesbaar’/ ‘slim’ hoeft niet persé.

Wat is een omvormer?

Een zogeheten omvormer maakt deel uit van het systeem met zonnepanelen. Hij maakt de energie van de panelen geschikt voor stroom voor uw apparaten.  Zo’n omvormer is ongeveer 60 x 35 x 15 cm (hoogte, breedte en diepte). We plaatsen de omvormer in de meterkast of op zolder.

Maakt de omvormer herrie?

U hoort waarschijnlijk niets. Het geluidsniveau wordt geschat op 15 decibel: 10 decibel is net hoorbaar (normale ademhaling, een vallend blad), 20 decibel is erg stil (fluisteren op 1,5 meter afstand, boomblaadjes in de wind).

Krijg ik “bespaargarantie”, zodat het me altijd iets oplevert?

We berekenen het zo dat minimaal 25% van de verwachte opbrengst voor u is, maar dat zegt nog niet of het u iets oplevert. Door zuinig om te gaan met uw energieverbruik, maakt u zelf de kans groter dat u bespaart. Het risico van een sterk dalende energieprijs (dus minder geld per kWh) delen we samen omdat het bedrag per maand afhankelijk is van de elektricitieitsprijs.

Hoe is het vergoedingsbedrag tot stand gekomen?

Dit is 75% van de verwachte opbrengst bij het tarief van € 0,22 per kWh. De verhouding tussen wat u bespaart en wat u aan Rochdale betaalt is altijd minimaal 25% voor u, tegen maximaal 75% voor Rochdale. 

Wie stelt de prijs voor elektra vast?

Dat is de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland . Uw eigen energieleverancier kan een ander bedrag hanteren, maar wij kijken alleen naar deze rijksdienst.

Welke cijfers bepalen of het servicebedrag wordt aangepast?

Als het elektratarief sterk stijgt of daalt, zorgen wij voor nieuwe berekening. Daarmee is de verhouding tussen wat u bespaart en wat u aan Rochdale betaalt altijd minimaal 25% voor u is, tegen maximaal 75% voor Rochdale. Doordat het tarief is vastgesteld in prijsklasses van €0,02 kan het voordeel voor de huurder oplopen tot 30-32%. 

Wanneer wordt de prijs (eventueel) herzien?

Nooit meer dan 1x per jaar vóór 1 juli, zodat dit zo nodig bij de huurverhoging in juli aan u wordt doorgegeven. 

Waarom moet ik altijd blijven betalen? Zijn de panelen niet een keer afbetaald?

Huurders blijven dit betalen, omdat de zonnepanelen onderdeel zijn van de woning. Rochdale repareert en vervangt de zonnepanelen wanneer dat nodig is.

Kan ik stoppen met de zonnepanelen als ik het te duur vind worden? 

Nee. als u eenmaal voor zonnepanelen heeft gekozen, dan horen ze in het vervolg bij uw woning. Maar u kunt er van uitgaan dat als de gebruiksvergoeding hoger wordt, dat uw opbrengst dan ook hoger is.. 

Wat gebeurt er als ik de huur opzeg?

Tot op uw laatste huurdag betaalt u nog huur en dus ook voor de zonnepanelen; na die dag niet meer. De panelen horen bij de woning; u mag ze niet meenemen. De woning wordt aan de nieuwe huurder aangeboden inclusief de zonnepanelen (en gebruiksvergoeding).

Hoe werkt het terugleveren van energie aan het energienetwerk?

Overdag gebruikt u zelf de opgewekte stroom. De stroom die u niet gebruikt gaat naar het energienet. U krijgt hiervoor een vergoeding van uw energieleverancier. Dit bedrag ziet u op uw jaarlijkse eindafrekening. Let op! Deze salderingsregeling* geldt tot 1 januari 2023. Daarna wordt het tot 2031 in stappen afgebouwd.

*vergoeding van de teruggeleverde energie heet de salderingsregeling 

Hoe moet ik de zonnepanelen aanmelden voor de teruglevering?

De aanmelding wordt gedaan door de installateur. U hoeft hiervoor niets te doen.

Waarom komen de kosten bij de servicekosten?

De Huurcommissie beschouwt zonnepanelen als ‘roerende goederen’. Dat betekent dat de panelen geen onlosmakelijk deel uitmaken van de woning. De Huurcommissie heeft daarom bepaald dat u de maandelijkse vergoeding voor de zonnepanelen via de servicekosten moet betalen. 

Heeft het gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Nee, uw energiekosten staan los van huurtoeslag. Dat geldt ook voor het maandelijkse bedrag dat u voor de zonnepanelen betaalt. Deze betaalt u via de servicekosten en niet via uw huur. Servicekosten worden nooit meegenomen bij berekeningen voor huurtoeslag.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden