Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Buitenlust

Direct naar
Nieuwsbrief Buitenlust Beter Label december 2021 Nieuwsbrief augustus 2021 Projectinformatie mei 2021 Brief bij Projectinformatie Brief over zonnepanelen Aanvullende informatie over zonnepanelen Nieuwsbrief voorjaar 2021 Nieuwsbrief november 2020 Nieuwsbrief zomer 2020
Energiezuinig wonen
Goed Zuinig! Samen Duurzaam - beter label

Dit moet u weten

De verduurzaming is volop bezig, we hebben al bijna de helft van de woningen aangepakt!. Als alles meezit zijn we in februari/maart 2022 klaar.

Wilt u weten wat we gaan doen? 

Dat leest u in de verschillende brochures en nieuwsbrieven met projectinformatie bovenaan deze pagina.

 

Het (concept) sociaal plan is af!

Waarom een sociaal plan?
Rochdale gaat de woningen aanpakken; hiervoor is het nodig dat bewoners verhuizen. Het is goed en belangrijk dat u weet waarop u kunt rekenen.
Daarom een ‘sociaal plan’: een plan dat Rochdale samen met de projectcommissie maakt. Rechten, plichten en mogelijkheden staan hierin vermeld. Ook waarmee Rochdale kan helpen en waar bewoners aan toe zijn. 

Wat vindt u?
Het sociaal plan is nog in concept. Voordat we het plan vaststellen willen wij van bewoners weten wat zij ervan vinden.
De projectcommissie zal hen daarom na de Kerstdagen en voor eind januari hiervoor benaderen. 

Bewonersgesprekken: 10, 11 en 13 januari
Op maandag 10, dinsdag 11 januari en donderdag 13 januari organiseren Rochdale en de projectcommissie tussen 14.00 uur en 16.30 uur bewonersgesprekken.

Hoe nu verder?
Met de uitkomsten van hun raadpleging geeft de projectcommissie Rochdale adviezen. Daarna bespreken Rochdale en commissie met elkaar of en waar het sociaal plan aangepast moet/kan worden. Wij informeren de bewoners over de uitkomst. En als alles goed gaat, vragen wij direct de ‘peildatum’ aan bij de gemeente om de stadsvernieuwingsurgenties te kunnen toekennen.

Op dit moment verwachten wij de bewoners in de eerste helft van februari te kunnen schrijven over de uitkomsten van de raadpleging en eventuele aanpassingen van het sociaal plan. En ongeveer een ruime maand later over de peildatum.

Wilt u weten wat we gaan doen? 

Dat leest u in de Projectinformatie

Contact

 

Heeft u vragen over deze pagina? Neem dan contact op met Sandra Prantl via e-mail of via 06 30 73 60 96.

Misschien zijn er in of om uw woning nog andere punten die aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld een reparatieverzoek of een overlast/hinder-klacht. Die worden niet in dit project meegenomen. Maar u kunt die punten altijd aan het projectteam melden; dat informeert dan de betreffende afdeling of collega. Die gaat met uw melding aan de slag.

U kunt altijd een reparatieverzoek of opmerking over de leefbaarheid indienen via 020 215 00 00 of www.rochdale.nl.