Geen objecten gevonden

Van Deysselbuurt

Deysselbuurt.nl

Voor de vernieuwing van de Lodewijk van Deysselbuurt is er een aparte projectwebsite ingericht. Op deze website vindt u de meest actuele informatie en contactpersonen.

 

Aanpak van de buurt

De woningen in de Van Deysselbuurt zouden eigenlijk jaren geleden al aangepakt worden (door Far West). Alleen zette de crisis een streep door die plannen. Inmiddels is er weer geld en zijn we alsnog aan de slag gegaan. Bewoners denken mee over de aanpak van de buurt en hun eigen woonblok.

De aanpak van de Van Deysselbuurt is een groot project. Het gaat om ruim 1.200 woningen (verdeeld over 35 woongebouwen). Daarnaast willen we samen met gemeente en sociale partners de bewoners ook helpen met betere vooruitzichten op werk, onderwijs en met het oplossen van andere sociale problemen.

Wat gaan we doen en wanneer?

Uw woning wordt verbeterd. Samen met nog bijna 1200 woningen in de buurt. Dat doet Rochdale niet tegelijk, maar in fasen. Vooral omdat velen van u tijdelijk moeten verhuizen. En we willen dat de buurt tijdens de aanpak bewoonbaar en leefbaar blijft. Daarom verspreiden we de werkzaamheden over een aantal jaren. Hiervoor hebben we het gebied opgedeeld in 3 deelgebieden. Binnen die 3 gebieden pakken we hetzelfde type gebouw tegelijk aan. Diezelfde gebouwtypes hebben een letter.

Noord

 • A: Du Perronstraat 11-43 | Jacob van Maerlantstraat 4-18
 • B: Jan van Boendalestraat 1-4 | Burgemeester Van Leeuwenlaan 103-109 | Van Koetsveldstraat 13-16 | Justus van Maurikstraat 13-16 | Adèle Opzoomerstraat 13-16 | Carry van Bruggenstraat 1-4
 • C: Du Perronstraat 1-7
 • D: Martinus Nijhoffstraat 1-23 | Van Moerkerkenstraat 24-46

Midden

In dit gebied zijn vier verschillende gebouwtypes. Het gaat om de portiekflats op: 

 • F: Anna Bijnsstraat 1-12 | Van Koetsveldstraat 1-12 | Justus van Maurikstraat 1-12 | Adèle Opzoomerstraat 1-12
 • G: Coornhertstraat | Oltmansstraat
 • H: Burgemeester Van Leeuwenlaan 78-101
 • I:  van Beersstraat | Karel van de Woestijnestraat | Top Neaffstraat

Zuid

 • J:  Albrecht Rodenbachhof 19-29 | Henric Veldekehof 17-27 | Maurits Sabbehof 17-27
 • K: Albrecht Rodenbachhof 1-15 | Henric Veldekehof 1-15 | Hugo Verriesthof 1-15 | Jacques Perksstraat 1-15 | Jan Gouverneurhof 1-15 | Maurits Sabbehof 1-15 |
  Melis Stokehof 1-15
 • L: Lodewijk Van Deysselstraat 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 93, 97, 101, 105
 • M :  Albrecht Rodenbachhof 2-10 | Henric Veldekehof 2-10 | Hugo Verriesthof 2-10 | Jan Gouverneurhof 2-10 | Maurits Sabbehof 2-10
 • N: Hugo Verriesthof 17-29 | Jacques Perkstraat 27-39 | Melis Stokehof 25-37
 • O: Burgemeester van Leeuwenlaan 1 t/m 77

De toekomst van de Van Deysselbuurt

Samen met de gemeente werken we aan een brede aanpak voor de Van Deysselbuurt. Dit noemen we de ‘gebiedsvisie’.

Nieuwe woningen bijbouwen

Het woningaanbod in de buurt is nu erg eenzijdig. 90% van de woningen in de buurt is sociale huur en 10% vrije sector. We willen nieuwe woningen bijbouwen. Op die manier willen we 60% sociale huur en 40% vrije sector realiseren. Het aantal sociale huurwoningen in de buurt blijft dus ongeveer gelijk. Er komen meer woningen in de vrije sector bij.

Passende woningen voor meer groepen

Door verschillende woningen aan te bieden in de buurt kunnen meer verschillende groepen straks een passende woningen vinden: ouderen, starters, jongeren en gezinnen.

De buurt blijft groen

Wat het karakter van de buurt betreft: dat blijft groen. Langs de zuidrand van de buurt wordt de Burgemeester Roëllstraat aangepakt. Het idee is om er een stadsstraat van te maken met meer woningen en voorzieningen. Nu is het vooral een brede, lege straat. Hier is ruimte om woningen bij te bouwen.

Kleinschalige voorzieningen

De voorzieningen in de buurt moeten meer gericht zijn op de bewoners uit de buurt zelf: kleinschalig, afgestemd op de behoefte van bewoners, met weinig overlast en bijdragend aan een prettige buurt.

Stappenplan woningaanpak

In woorden samengevat

Stap 1: informeren en projectcommissie oprichten

Wij informeren alle betrokken bewoners van een deelgebied over het proces. Er wordenprojectcommissies opgericht.

Elke projectcommissie bestaat uit bewoners. Een bewonersondersteuner van een onafhankelijke organisatie helpt de projectcommissies.

Wij onderzoeken verder welke maatregelen nodig zijn om de woningen te verbeteren. Een eerste voorstel presenteren we aan de projectcommissie. Daarna worden alle bewoners geïnformeerd.

Stap 2: samen het projectplan maken

Samen met de projectcommissie gaan we aan de slag met het maken van een projectplan.

Is het gezamenlijke projectplan voor een deelgebied klaar? Dan ontvangen de betrokken bewoners het plan per post.

Stap 3 (alléén bij renovatie!): bij 70% akkoord start werkzaamheden

De betrokken bewoners geven aan of ze het eens of oneens zijn met het plan. Is minimaal 70% van de bewoners het eens met het plan? Dan kunnen we aan de slag!

Is minder dan 70% het eens met het plan? Dan gaan we opnieuw rond de tafel met de projectcommissie. We kijken dan waarom bewoners het niet met het plan eens zijn en proberen er samen alsnog uit te komen.

Stap 3 geldt alleen bij renovatie. Gaat het om grootonderhoud? Dan is er geen akkoord van minimaal 70% van de bewoners nodig.

Wat is de stand van zaken?

Planning Noord

 • Werkzaamheden 7 eengezinswoningen (C) zijn begonnen. Helaas vertraagd vanwege tekort aan bouwvakpersoneel
 • B en D: In gesprek met aannemer over snel beginnen en verder gaan
 • A: Samen met de projectcommissie bezig met het renovatieplan. Zodra het plan klaar is, nodigen we u uit voor een bijeenkomst. Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Planning Midden

 • Voor F hebben we de projectcommissie opgericht
 • Voor G, H en I werken we met de gemeente aan een stedenbouwkundig plan. Zodra we we het plan voor de woningen gaan maken, richten we de projectcommissie op.

Planning Zuid

 • Voor bewoners eengezinswoningen die aan de Roelstraat grenzen (K): binnenkort een bijeenkomst over de voorgenomen sloopplannen
 • Voor de overige woningen (blokken J, L, M,N,O) is nog geen aanpak bekend, maar houden we u op de hoogte en bespreken we haalbare ideeen zodra dat voor u ook relevant wordt.

Wees welkom op buurtpunt De Leeuw voor meer informatie en om een medewerker te spreken over uw specifieke situatie.

Hoe houden we u op de hoogte?

Hebben we nieuws? Dan informeren wij u hierover via de Van Deysselkrant. U ontvangt deze in uw brievenbus. U vindt alle kranten ook in de rechterkolom op deze webpagina. 

Specifieke informatie over de aanpak van uw woning ontvangt u per brief of nieuwsbrief.
Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u hiervoor terecht bij het Buurtpunt de Leeuw aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan 63.

Buurtpunt de Leeuw

Het Buurtpunt de Leeuw is bedoeld voor bewoners die informatie willen of die vragen hebben over de aanpak van de buurt. Het wijkpunt is ook beschikbaar als u activiteiten wilt organiseren voor de buurt.

Sociaal spreekuur: elke dinsdag 13.00 - 15.00 uur

Woont u in de Van Deysselbuurt en heeft u vragen over werk, geldzaken, gezondheid of opvoeden? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren of het aanvragen van een uitkering en/of toeslagen? Kom naar het Sociaal spreekuur!

Medewerkers van de gemeente en SEZO helpen u in vertrouwelijkheid met uw vragen.

Rochdale spreekuur: elke donderdag 13.00 - 15.00 uur

Woont u in de Van Deysselbuurt en heeft u vragen over uw woning, de aanpak van de buurt of technische klachten? Over bijvoorbeeld vocht in huis, ongedierte of andere woonzaken? Loop gerust binnen voor informatie. Of maak direct een afspraak met een van onze vakmannen.

Contact

Vragen over aanpak woning

Heeft u vragen over de aanpak van uw woning? Neem dan contact op met een van onderstaande bewonersbegeleiders.

Silvia Prijden
Telefoon: 06 81 29 24 58
E-mail: sprijdenrochdalenl

Vragen over beheer

Heeft u vragen of klachten over het beheer, zoals schoonmaak, burenoverlast of de openbare ruimte? Neem dan contact op met wijkbeheerder Faisal Adli.

U bereikt Faisal via 020 215 00 00 of inforochdalenl.

Op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur vindt u Faisal bij het Buurtpunt van Deyssel aan de Lodewijk van Deysselstraat 41