Geen objecten gevonden

Boere Jonkerbuurt

De Boere Jonkerbuurt ligt tussen de Zaan, de A8, de Dr. H.G. Scholtenstraat en de spoorlijn. Tot 1985 stond hier het gemeentelijk slachthuis. Vandaar dat de buurt ook bekend staat als Slachthuisbuurt.

De betrokkenheid tussen buurtbewoners in de Boere Jonkerbuurt is groot. Dat maakt het tot een prettige buurt om te wonen. Alleen voldoen de woningen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Onze woningen

Wij hebben 59 eengezinswoningen in de Boere Jonkerbuurt: aan de Oostzijde, de Slachthuisstraat, de Boere Jonkerstraat en de Hondemanstraat.

 

Onder andere vanwege problemen met de fundering moeten de woningen flink worden aangepakt. Een projectcommissie van bewoners denkt hierover met ons mee. Bewoners houden we op de hoogte via een papieren nieuwsbrief. U vindt deze ook op deze pagina onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Sloop of renovatie

Op 28 en 29 juni 2021 waren de inloopbijeenkomsten voor de huurders. De aanleiding was het voornemen om de Rochdale-woningen in de Boere Jonkerbuurt te slopen. Daarmee kunnen wij betere woningen maken dan met een duurdere renovatie. Het betekent dat er niet dezelfde huizen voor terugkomen en dat alle huurders gaan verhuizen.

Het goede behouden

Omdat Rochdale van plan is om de woningen te slopen, zijn wij in overleg met de gemeente over de voorwaarden waar een nieuwbouwplan aan moet voldoen. De buurt heeft een geschiedenis (met de Noorderbrug, het slachthuis en vooroorlogse arbeiderswoningen) waar we oog voor moeten hebben.
Wat wij graag willen is een plan maken dat het aanzicht van de buurt verbetert, met meer groen en betere looproutes, en nieuwe woningen voor jong en oud.

Terugkeer

Een veelgehoorde vraag tijdens de gesprekken was of men kan terugkeren naar de nieuwbouw. Zo’n regeling willen wij zeker voor zoveel mogelijk mensen. Op dit moment is er nog niet bekend wat er komt en wanneer dat klaar is. 

Zorgvuldige plannen

Behalve met de gemeente gaan we ook graag in overleg met u en de omwonenden. Wat vindt de buurt belangrijk om rekening mee te houden bij een nieuwbouwplan? Het ontwerp van het nieuwbouwplan gaat pas eind 2021 van start.

Ruimte voor nieuwbouw

Langs de Zaan, aan de Oostzijde, ligt het voormalige Hilkoterrein. Hier kunnen in de toekomst nieuwe woningen komen. Net als iets verder, aan de Paltrokstraat. Ook wordt er gekeken of er langs de A8 woningen gebouwd kunnen worden.

Bedrijvigheid

In de Boere Jonkerbuurt staan niet alleen woningen, maar zijn ook veel bedrijven. Dit veroorzaakt overlast door vrachtverkeer en onveiligheid op straat. Door onder andere nieuwe woningen te bouwen verandert het karakter van de buurt in de loop der jaren. Er komt relatief meer ruimte voor wonen en minder voor bedrijvigheid. Hierdoor zal de Boere Jonkerbuurt meer een woonwijk worden.

Projectcommissie

In de Boere Jonkerbuurt is een projectcommissie actief. Zes bewoners maken daar deel van uit. Met hen stemmen wij de plannen en gevolgen ervan af, en met hun inbreng en de bestaande regels maken wij een Sociaal Plan. Daarmee helpen we onze bewoners. 
Heeft u ideeën voor de projectcommissie? Stuur dan een mail aan Frank Herscheid