Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Boere Jonkerbuurt

De Boere Jonkerbuurt ligt tussen de Zaan, de A8, de Dr. H.G. Scholtenstraat en de spoorlijn. Tot 1985 stond hier het gemeentelijk slachthuis. Vandaar dat de buurt ook bekend staat als Slachthuisbuurt. De betrokkenheid tussen buurtbewoners in de Boere Jonkerbuurt is groot. Dat maakt het tot een prettige buurt om te wonen. Alleen voldoen de woningen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaan we de meeste eengezinswoningen slopen. De 12 eengezinswoningen aan de noordkant van de Boere Jonkerstraat en de 3 eengezinswoningen om de hoek aan de Slachthuisstraat blijven staan. Op de andere plekken bouwen we nieuwe woningen terug. 

Nieuwbouw

Wij kiezen voor nieuwbouw omdat we daar­mee betere kwaliteit woningen kunnen maken. Met wo­ningen die geschikt zijn voor de verschillende groepen huurders, jong en oud. Ook willen we dat de huidige huurders kunnen terugkeren in de nieuwbouw.

De voorlopige plannen

De nieuwbouwwoningen zijn van betere kwaliteit en krijgen een betere indeling. In het bouwplan is ruimte voor verschillende soorten woningen en meer groen in de buurt. De woningen en appartementen staan rondom gemeenschappelijke binnentuinen.

  • Aan de Oostzijde en het begin van de Boerejonkerstraat komen eengezinswoningen zoals nu. Aan de overige straten wordt het dak één of soms twee verdiepingen hoger. Hierin komen appartementen met een toegang via een galerij met lift of via portiektrappen.
  • Op de kop van de huizenblokken – waar je nu vanaf de straat tegen de schuttingen kijkt – komen kleinere woonblokken met appartementen. Zo ontstaat een mooi aangezicht vanaf de straat en komen de woningen aan een binnentuin te liggen.
  • Op de plek van de bestaande speeltuin komt ook een blok met woningen. In het voorlopige plan is dit blok twee verdiepingen hoger. We kijken opnieuw naar dit blok, om het in goede verhouding te brengen met de omliggende huizen.

Nieuw en herkenbaar

Goed wonen is wonen in een groene, veilige woonom­geving waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Het bouwplan is gericht op het versterken van de buurt. Met behoud van het typische karakter. De nieuwe wo­ningen passen dan ook bij de bijzondere stijl van deze gezellige buurt. Met dezelfde kleuren en dezelfde op­vallende daken met dakpannen. Ook de straten blijven op dezelfde plek liggen. De geschiedenis moet herken­baar blijven.

Meer ruimte voor wandelen en fietsen

De Boerejonkerbuurt wordt een fijne woonbuurt met ruimte voor voetgangers en fietsers. In een deel van de Hondemanstraat verdwijnen de parkeerplaatsen, zodat het een woonerf wordt. De Oostzijde en de Boerejonkerstraat krijgen in de toekomst éénrichtingsverkeer. Zo komt er meer ruimte op straat en minder autoverkeer. 

Onder de binnentuin van het woonblok aan de Hondemanstraat en Slachthuisstraat komt een parkeergarage voor 38 auto’s en 168 fietsen. Zo bieden we parkeerplaatsen voor de extra woningen die we gaan bouwen.

Terugkeer van bewoners

Het sociaal plan is voor dit project vastgesteld. Daarin staat dat bewoners per 21 maart 2022 een stadsvernieuwing krijgen. Hiermee kunnen bewoners een vervangende woning zoeken.

Een veelgehoorde vraag tijdens de gesprekken met bewoners was of men kan terugkeren naar de nieuwbouw. Daarom bekijkt Rochdale hoeveel nieuwe sociale huurwoningen er kunnen komen. De bedoeling is dat zo veel mogelijk huurders terug kunnen naar de buurt.

Nieuwsbrieven
april 2023 april 2022 (voor bewoners) september 2021 (voor bewoners) juli 2021 (voor bewoners) juli 2021 (voor omgeving) maart 2021 (voor bewoners) voorjaar 2020 (voor bewoners)
Meer informatie
Verhalen uit de buurt Informatie over dit project van de gemeente Zaanstad