Boere Jonkerbuurt

De Boere Jonkerbuurt ligt tussen de Zaan, de A8, de Dr. H.G. Scholtenstraat en de spoorlijn. Tot 1985 stond hier het gemeentelijk slachthuis. Vandaar dat de buurt ook bekend staat als Slachthuisbuurt.

 

De betrokkenheid tussen buurtbewoners in de Boere Jonkerbuurt is groot. Dat maakt het tot een prettige buurt om te wonen. Alleen voldoen de woningen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Onze woningen

Wij hebben 59 eengezinswoningen in de Boere Jonkerbuurt: aan de Oostzijde, de Slachthuisstraat, de Boere Jonkerstraat en de Hondemanstraat.

 

Onder andere vanwege problemen met de fundering moeten de woningen flink worden aangepakt. Een projectcommissie van bewoners denkt hierover met ons mee.

Sloop of renovatie

Er zijn twee mogelijkheden:
•    sloop met vervangende nieuwbouw
•    grondige renovatie.

Voordat de keuze wordt gemaakt, voeren we eerst een aantal technische onderzoeken uit. Onder andere naar de fundering en aan goten en daken. Bovendien willen we ook weten wat bewoners belangrijk vinden. Hiervoor voeren we in de tweede helft van 2020 een woonwensenonderzoek uit.

Bewoners houden we op de hoogte via een papieren nieuwsbrief. U vindt deze ook op deze pagina onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Ruimte voor nieuwbouw

Langs de Zaan, aan de Oostzijde, ligt het voormalige Hilkoterrein. Hier kunnen in de toekomst nieuwe woningen komen. Net als iets verder, aan de Paltrokstraat. Ook wordt er gekeken of er langs de A8 woningen gebouwd kunnen worden.

Bedrijvigheid

In de Boere Jonkerbuurt staan niet alleen woningen, maar zijn ook veel bedrijven. Dit veroorzaakt overlast door vrachtverkeer en onveiligheid op straat. Door onder andere nieuwe woningen te bouwen verandert het karakter van de buurt in de loop der jaren. Er komt relatief meer ruimte voor wonen en minder voor bedrijvigheid. Hierdoor zal de Boere Jonkerbuurt meer een woonwijk worden.

Projectcommissie

In de Boere Jonkerbuurt is een projectcommissie actief. Drie bewoners maken daar deel van uit. Wilt u ook meepraten over de plannen voor de woningen? Geef u dan op voor de projectcommissie. Bel of mail Frank Herscheid via 020 565 2683 of fherscheidrochdalenl.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden